Elastx utklassar AWS och Rackspace

2014-01-07 - Reading time: 3 minutes #storage

ELASTX svenska molnplattform betydligt snabbare än Amazon och Rackspace i oberoende test.

Den svenska molnplattformsleverantören ELASTX visar i en oberoende test gjord av Cloud Spectator att dom är betydligt snabbare än de ledande internationella molnleverantörerna Amazon och Rackspace. Diskprestanda är en av de största utmaningarna i molnplattformar vilket har begränsat möjligheten att köra vissa IO intensiva applikationer.

ELASTX är en PaaS (Platform as a Service) leverantör som i dessa tester visar att deras plattform är många gånger snabbare vilket ger nya möjligheter och en bättre upplevelse för användarna. Både Amazon och Rackspace är Infrastructure as a Service (IaaS) leverantörer men det är en mycket relevant jämförelse då många av de ledande PaaS tjänsterna, Heroku, Beanstalk, Cloudbees, Cloudstack och EngineYard inte har egen infrastruktur utan använder Amazon eller Rackspace infrastruktur istället.

Joakim Öhman ELASTX VD berättar:

“Vi har byggt en ny plattform från grunden optimerad för nästa generations it-drift där vi fokuserat på att lösa de mest förekommande problemen och utmaningarna vi upplevt med traditionell it-drift och andra IaaS och PaaS molnplattformar. Vi har 4 hörnstenar som vi lever efter och är de främsta styrkorna med våra tjänster.”

  1. Vi erbjuder äkta PaaS där kunden har kontroll och kan starta hela servermiljöer på under en minut och som stödjer kundens DevOps och affärsprocesser. Vi mäter och tar betalt för faktisk förbrukning av CPU, minne och disk.
  2. Vi garanterar att drift och support finns i Sverige vilket är viktigare än någonsin för många speciellt nu efter den uppmärksammade NSA avlyssningen.
  3. Vi har ingen inlåsning varken kommersiellt eller tekniskt. Vi ser ett starkt mervärde att kunna erbjuda tjänster som är baserade på öppna standarder vilket gör det enkelt för våra kunder att flytta till oss men även lämna oss och vi har därför heller ingen bindningstid i våra avtal.
  4. En relativt vanlig utmaning med molnplattformar har varit prestanda och då framförallt diskprestanda. Vi har investerat tungt i vår lagringsinfrastruktur för att inte ha denna begränsning där all lagring är baserad på Solid State Disk (SSD) vilket gör att vi kan garantera en förutsägbar hög prestanda.

Denna rapport bevisar att vi lyckats med vår satsning på prestanda där vi har jämförts med våra största konkurrenter där framförallt Amazon är den infrastruktur som många av de största PaaS leverantörerna använder sig av.”

Läs hela rapporten från Cloud Spectator: “Massive I/O Performance for Platform as a Service (PaaS)

Om Cloud Spectator

Cloud Spectator är ett oberoende analys företag med inriktning på cloud tjänster. Cloud Spectator utför omfattande prestandatester och jämför infrastrukturpriser mot serverprestanda. Sedan 2011 har Cloud Spectator följt och analyserat cloud leverantörer på en global nivå och tillhandahåller kontinuerligt studier samt undersökningar åt företag som vill få värdefulla beslutsunderlag gällande infrastrukturmolntjänster och dess prestanda.

Learn more: cloudspectator.com | info@cloudspectator.com

Om Neovise

Neovise är ett oberoende forskning och analys företag inom cloud computing. Neovise erbjuder omfattande behovsanalyser, samt djuplodad rådgivning när företag står inför valet att använda molnbaserade tjänster och då främst IaaS samt PaaS. Tillsammans med kunden så tas väl underbyggda beslutsunderlag fram för att kunna ta rätt beslut vid val av molntjänst.

Learn more: neovise.com | info@neovise.com

#storage

See also

Life as a hosting provider: How Elastx checked off all the boxes on their storage wishlist

I have been working with data center and storage solutions for 18 years and one of the things on the top of my wishlist has been a storage system that could keep up with the rest of the infrastructure.

Read more

Vår molnplattform är byggd på SSD!

“Vi var väldigt kräsna i vårt val av arkitektur för vår nya molnplattform. Den enda lagringsleverantör som uppfyllde våra krav var SolidFire” - Joakim Öhman, VD, ELASTX “SolidFire’s teknologi gör det möjligt att leverera garanterad prestanda för applikationer.

Read more