Priser för Openstack resurser tillkommer.

Alla priser är exkl. moms.

Resurs Typ Pris Mån
Kubernetes CaaS Utveckling 0 kr
Kubernetes CaaS Production 4 900 kr