Alla priser är exkl. moms.

Tjänst Engångskostnad Pris/Månad
En miljö/applikation i Jelastic 1995 kr 495 kr
Applikation i Openstack, Kubernetes eller en komplex miljö i Jelastic 1995 kr 7900 kr
Larmhantering kontorstid 0 kr 1150 kr/timme
Larmhantering utanför kontorstid 0 kr 2300 kr/timme