Priser

Vi har ingen bindningstid på våra Openstack tjänster och vi debiterar för allokerade resurser per timme. Vi strävar efter att hålla en enkel och rak prismodell så det ska finnas en rimlig chans att förutse kostnaden. Vi debiterar ingenting för trafik mellan våra tillgänglighetszoner samt att vårt Threat Protection skydd ingår kostnadsfritt. Alla priser är exkl. moms.

Priser för Openstack resurser tillkommer. Alla priser är exkl. moms.

När du använder Elastx Jelastic PaaS så betalar du endast för de resurser som du utnyttjar, detta mäts per minut! Jelastic skalar automatiskt upp eller ned serverkapaciteten efter behov och du betalar endast för faktiskt utnyttjande. Serverkapacitet mäts i en enhet som heter Cloudlet och motsvarar 128MB RAM och 400MHz CPU. Plattformen har ett automatiskt rabattsystem som gör att du får mer rabatt ju fler Cloudlets du använder. Det finns dynamiska Cloudlets som skalar efter behov och reserverade Cloudlets som inte skalar men är billigare. Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser gäller för anslutning till lokal port (vilket de mest förekommande leverantörerna har) och är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Alla priser är exkl. moms.

Priskalkylator

Nedan kan du räkna ut hur mycket din totalkostnad blir. "Starting price" är din minimumkostnad om miljön inte behöver använda mer resurser än det minsta och "maximum price" är ditt tak.