Svenska skattepengar till amerikanska IT-jättar

Vi på Elastx är stolta över den svenska välfärdsmodellen. Vi vill betala skatt här i Sverige och stötta samhället som vi lever i. När jag då läser om att regeringen öser svenska skattemedel till de amerikanska IT-jättarna så blir jag riktigt förbannad.

Varför sponsrar svenska staten amerikanska jättebolag som direkt konkurrerar med svenskt näringsliv och som inte bidrar till det svenska samhället på någon sätt? Speciellt Amazon som inte bara konkurrerar med svenska IT-företag utan också beräknas konkurrera ut stora delar av den svenska detaljhandeln.

Jag förstår inte hur regeringen tänker. Det är ju inte skatteintäkter på el som dom hoppas på i alla fall då IT-jättarna får 97% rabatt på elskatten. Om det nu är arbetstillfällen regeringen hoppas på så borde det väl i så fall finnas ett krav på antalet svenska skattebetalare som ska anställas men det verkar det uppenbarligen inte finnas. Facebook till exempel har bara anställt 56 personer. En undersökning i USA visade att varje anställd kostade 17 miljoner SEK i skattepengar. Någon som regeringen inte verkar ha med i beräkningen alls är hur många anställda i svenska bolag som förlorar arbeten på grund av att de amerikanska IT jättarna kan konkurrera ut svenska bolag med hjälp av subventioner från svenska staten.

Det kan inte heller vara bolagsskatt dom hoppas på då det visat sig i flera stora granskningar att IT jättarna skickar det mesta av vinsterna till skatteparadis.

I Sverige har vi även en utmaning med kapacitetsbrist i elnäten. Hur går ekvationen med att sponsra amerikanska företags datacenter som förväntas förbruka upp till 100 MW per hall utan skatteintäkter med att vi redan idag har en samhällsekonomisk kostnad på över 80 miljarder kronor per år på grund av kapacitetsbrist?

Man kanske kan tro att det finns en fördel juridiskt för svenska bolag med att IT-jättarna har datacenter här i Sverige men det stämmer inte heller. Om det är ett amerikanskt företag så lyder dom under amerikansk lag och därmed Cloud Act som exempel. I ett domslut i EU-domstolen nu under sommaren så ogiltigförklarades även Privacy Shield. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA.

Tänk om vi kunde lägga dessa skattepengar på att främja svensk innovation och svenskt näringsliv istället? Skulle inte det kännas bättre i magen än att ge pengar till amerikanska bolag som redan är dominerande och tjänar stora pengar som landar i skatteparadis.

Aftonbladet: Så öste regeringen pengar över it-jättarna - Men jobben försvann

Aftonbladet: Jobblöftet sågas av amerikanska och svenska professorer

Aftonbladet: Amazon pressar regeringen - Vill ha skatteundantag

Di Digital: Google flyttade 204 miljarder kronor till paradisö – för att undvika skatt

Energiföretagen: Ny rapport - Trånga elnät allvarligt hinder för tillväxt