Prorenatas och Elastx logotyper i en bild med en hjärt-emoji mellan sig

Prorenata flyttar hem sin IT-drift

Prorenata grundades med tanken att på riktigt förenkla vårdens dokumentation det är därför ett enkelt val att satsa på att förenkla sin egna IT-miljö. Det snabbväxande företaget har en ledande roll på marknaden för journalsystem till delar av vården och genom partnerskapet med Elastx kan Prorenata inte bara se till att all data hålls inom Sverige utan även skapa rätt förutsättningar för att utveckla IT-miljön ytterligare framöver.

I starten hade Prorenata IT-driften utlokaliserat till ett annat land. Men i takt med att lagstiftning som amerikanska Cloud Act och FISA 702 introducerades skapades allt fler komplikationer relaterat till svensk lagstiftning som GDPR. Dessutom kom tydliggöranden från bland annat eSam, myndigheternas samarbetsorgan för digitala frågor, som lyfte fram det känsliga i att svensk data hanterades av amerikanska leverantörer.

Hem till Sverige

Prorenata agerade snabbt och satte redan våren 2019 igång ett projekt för att ta hem all drift till Sverige. Företaget valde först en annan aktör än Elastx, men stötte på utmaningar i processen och valde att istället lägga driften hos Elastx. 

”Det gick snabbt att flytta över till Elastx,” säger Jens Alm, VD på Prorenata. ”Efter flytten till Elastx kunde vi också snabbt se tydliga förbättringar, exempelvis hade vi tidigare haft flera incidenter i veckan, men hos Elastx rullar alla system stabilt.”

Elastx och Prorenata har fortsatt att kontinuerligt utveckla infrastrukturen. Istället för att som tidigare ofta jobba med ”kniven mot strupen” kunde de tillsammans metodiskt arbeta med att utveckla områden som loggning och redundans. 

Bättre än lagstiftningen

Att Elastx ansvarar för Prorenatas drift skapar en trygghet för företaget. De har numera en lösning som inte bara efterlever svensk lagstiftning, den är till och med bättre än lagstiftningens krav. 

”Vi har numera den förmånliga positionen att vi med säkerhet kan säga att vår data finns i Sverige, med rätt redundans, utspridd på flera olika datacenter från en leverantör som uppfyller alla säkerhetsklassificeringar,” säger Jens Alm. 

Relationen och det nära samarbetet är en nyckelfaktor. Inte nog med att man sedan starten av samarbetet kan räkna antalet driftstörning relaterat till Elastx på två fingrar så upplever Prorenata att en nära relation och ett gott samarbete finns med Elastx. Där proaktivitet och närhet till kunden är nyckelfaktorer. 

”När vi använde en av de stora molnjättarna kunde det ta ett tag att få hjälp via supporten,” säger Jens Alm. ”Det är en tydlig skillnad jämfört med Elastx, som är alerta, tillmötesgående och en bra partner att utvecklas tillsammans med.”

Vi på Elastx hjälper dig gärna så att du kan känna dig trygg i ditt val av molnleverantör. Tveka inte att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill ta en digital kaffe.

Maila oss!

Med rätt dialog blir valet av tjänster enkelt.

Prorenata använder Elastx OpenStack, en infrastructure-as-a-service där företag får ett komplett virtuellt center. Med tjänster som Mail Relay från Elastx kan också Prorenata säkerställa att mejlen hanteras via svenska servrar. En som tidigare nämnt viktig faktor i säkerställandet att all data hanteras av svenska servrar. En viktig del av partnerskapet är också nivån på den dialog som Prorenata haft med Elastx. 

”Vi uppskattar att kunna diskutera på rätt teknisk nivå med Elastx där vi kan grotta ner oss i detaljer och känna att Elastx inte bara vet vad de pratar om, utan de brinner också för det, en passion som passar väl ihop med oss,” säger Jens Alm på Prorenata.

Med en proaktiv dialog och vilja att utvecklas tillsammans utvecklar vi nya tjänster ihop. 

För Prorenata är det också värdefullt att Elastx kan utveckla nya tjänster och erbjudanden tillsammans med företaget. Om vi på Prorenata behöver en maskin med större diskar så kan vi lyfta det med Elastx och tillsammans ta fram den produkt som passar våra behov. 

”Det finns en snabbhet i det korta perspektivet och ett partnerskap i det längre perspektivet,” säger Jens Alm. ”Det finns en ömsesidig respekt i affärsrelationen och de håller vad de lovar”

Enklare liv

Prorenata lyfter fram fördelarna i att Elastx ständigt utvecklar sin organisation och sitt erbjudande. Framöver överväger också Prorenata att flytta fler delar av IT-miljön till Elastx. Därför tittar exempelvis företaget på att använda Elastx databas som tjänst, för att ännu mer kunna fokusera på den egna kärnverksamheten. 

”Prorenata bidrar till att göra livet enklare för sjukvården och vi är oerhört stolta över att göra livet enklare för Prorenata,” säger Joakim Öhman, VD på Elastx. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med fokus på att förenkla i alla led och för alla parter”