En satelitbild över jorden under natten så att ljus från byggnader, gator och fordon lyser upp.

Låt oss hålla våra huvuden ovanför molnen

I början på året kom ett delbetänkande från den statliga IT-driftsutredningen, som ska ge svensk offentlig sektor vägledning om man kan använda molntjänster. Som många vet vid det här laget var det dock inte ett entydigt svar som presenterades.

Även om rättsläget fortfarande ses som oklart, är vägledningen att varje myndighet ska göra en avvägning huruvida behovet av utkontraktering är större än hänsynen till sekretess. Som vi på Elastx fört fram många gånger finns det dock ytterligare viktiga perspektiv på frågan, som inte berörts i den här vägledningen. 

Vi pratar förstås om elefanten i rummet, de amerikanska molntjänsterna. Vi har numera tydliga dataskyddslagar i Sverige och Europa och investerat mycket i juridiska ramverk för digitalisering, exempelvis GDPR. Detta arbete skulle kunna gå förlorat om vi inte samtidigt står upp mot egenheterna som finns kvar hos de amerikanska leverantörerna. 

Vi pratar förstås om Cloud Act, som gör att amerikanska staten kan tvinga amerikanska molnleverantörer och IT-företag att dela med sig av sin data. Detta fungerar inte ihop med svensk och europeisk dataintegritetslagstiftning. Det väcker också oro kring hur skyddad känslig data är hos en sådan leverantör. För privata företag kan det handla om data kring konkurrensfördelar eller kundinformation. För offentlig sektor kan det handla om känsliga uppgifter om medarbetare och myndigheter. 

Debatten kring molntjänster har pågått under en längre tid. Trycket är stort från de amerikanska jättarna, som försökt påverka den svenska debatten och lyft fram egna lösningar på det som upplevts som problematiskt, exempelvis var och hur data förvaras och vilka som har tillgång till den. 

Ett vanligt argument från de stora bjässarna är att digitaliseringen kommer försenas och fördyras om man inte kan välja deras tjänster. Det har sagts så ofta att det nästan blivit en sanning i vissa läger. Men alla vi som har huvudet ovanför molnet vet att verkligheten ser annorlunda ut. 

Det finns många svenska molntjänster som är väl förenliga med den integritetslagstiftning som finns. Det finns en rasande hög innovationstakt inom svensk molnindustri och tjänsterna är mycket konkurrenskraftiga när det gäller allt från pris till tillgänglighet och skydd. 

Men frågan handlar i slutändan om något som kan ses som ännu större än dataintegritetsdebatten. 

Som vi ser det handlar det om vår suveränitet och självförsörjning som land. Vinterns energidebatt har visat hur viktigt det är att basal infrastruktur som energi, men också molntjänster är väl utbyggd lokalt. Då står vi stadigt när det blåser i omvärlden och har också optimala förutsättningar för att fortsätta en fantastisk svensk innovationsvåg inom molntjänster. 

Läs gärna mer om våra tjänster på området här