Elastx tekniska lösning som baseras på Kubernetes möter våra höga krav på säkerhet och tillgänglighet

Säkerhet, tillgänglighet och en garanti på att data aldrig lämnar EU var några av de krav som fintech-bolaget Vilja värdesatte i jakten på en ny driftleverantör. För att fortsätta vara ledande inom branschen behövde bolaget utveckla sin tekniska plattform på Kubernetes. – Vi vill arbeta med ett ungt och hungrigt bolag som är villiga att växa tillsammans med oss. Efter vårt första möte med Elastx dröjde det endast en månad tills vi var redo att påbörja den gemensamma resan mot ett mer tillgängligt, skalbart och säkert system, berättar Erik Nyfelt, VP Operations på Vilja.

Vilka är Vilja?

– Vi är ett privatägt fintech-bolag som startades 2007 och har huvudkontor i Stockholm. Idag är vi en ledande leverantör av molnbaserade core banking-plattformar. Vår framtidssäkrade plattform erbjuder hög grad av självbetjäning, flexibilitet, öppna API:er och marknadens kortaste time-to-market, vilket möjliggör för våra kunder att enkelt skapa och lansera nya intäktsströmmar. Jag är medgrundare och har idag det yttersta ansvaret för våra kunders produktionssystem. Mitt uppdrag är att se till att våra kunder känner sig helt trygga med våra lösningar.

Hur såg er lösning ut tidigare och var låg utmaningarna?

– Vi har alltid legat i framkant när det gäller vår tekniska plattform. Vi har gjort resan från ett monolitiskt system till ett system som bygger på MSA-tjänster (Micro Services Architecture). Vi har kontinuerligt växt tillsammans med våra kunder och vi kom till en punkt där vi ville öka möjligheten för ytterligare skalbarhet och tillgänglighet. Vi tog då beslutet att gå över till Kubernetes som applikationsplattform. Då vår tidigare driftleverantör inte hade möjlighet att ge oss en Kubernetes-plattform påbörjades sökandet efter en som kunde. ISO-certifiering, stor tillgänglighet, högsta möjliga säkerhet och hög skalbarhet var kraven vi utgick från i sökandet på vår nya driftleverantör.

Varför valde ni Elastx?

– Jag gjorde som så många andra, jag googlade och hittade en leverantör som på pappret uppfyller de krav vi har. Några dagar senare fick vi till ett personligt möte vilket resulterade i en utvärdering av Kubernetes med Elastx och vi blev mycket nöjda med utfallet. Jag fick väldigt gott intryck av Henrik Grankvist, Operativ chef, vars uppfattning kring säkerhet och drift överensstämmer med våra värderingar. Dessutom visade Elastx på stort kundfokus när vi snabbt fick tillgång till ett Kubernetes-kluster för att utvärdera våra produkter på deras plattform. Vårt aktiva sökande efter en driftleverantör tog fart i november i fjol och 1 månad senare kunde vi avsluta sökandet.

"Genom vår satsning på Kubernetes håller vi oss i den absoluta tekniska framkanten."

Vilka märkbara förbättringar/skillnader kan ni se?

– I ett digitaliserat samhälle minskar konsumenternas toleransnivå och tillsammans med Elastx och Kubernetes kan vi tillgodose kundens ökade krav. Idag tillhandahåller vi våra kunders system med minimala driftstörningar tack vare Kubernetes som bland annat bygger på att plattformen körs på klustrade datacenter. Vi kan utveckla vår produkt mer effektivt och säkert. Många av våra kunders lösningar inkluderar publika ”Mina Sidor” vilket kräver hög tillgänglighet. Tack vare vår nuvarande driftlösning kan vi även monitorera våra system bättre vilket skapar mera proaktiva arbetsprocesser.

Vilka fördelar ser ni med Kubernetes?

– Det finns en oerhörd styrka i att använda den tekniska och licensierade plattformen Kubernetes. Framför allt får vi ett skalbart system med mycket hög tillgänglighet. Bytet av driftleverantör har underlättat vår utvecklingsverksamhet och resulterat i att vi kan möta våra kunders ökade behov. Historiskt behövde vi ha ca 20-30% överkapacitet i våra servrar för att täcka utnyttjandetoppar. Nu kan vi med Elastx skalbarhet göra resursutnyttjandet optimalt. Dessutom har det bidragit till ett mer automatiserat arbetssätt.

Hur arbetar ni med säkerhet och vilken roll har Elastx haft i den frågan?

– Tillsammans med Elastx har vi producerat tydliga ramverk för att uppnå högsta möjliga säkerhet. Det finns tydliga regler uppsatta i klustret som gör att vi med mindre medel än tidigare uppnår samma höga säkerhetsnivå. Vi genomför även kontinuerliga säkerhetsanalyser via ett externt säkerhetsföretag för att se till så att vi levererar våra högt ställda mål.

"Samarbetet med Elastx genomsyras av hög kompetens och lika värderingar"

Hur har ni upplevt support och samarbetet med Elastx?

– Efter 12 år med samma driftleverantör kändes det skrämmande att ta steget att byta till en ny, men Elastx har gjort det både roligt och utvecklande. De är ett hungrigt bolag som värnar om sina kunder. Det märks genom deras engagemang, kompetens och effektivitet. Redan vid vårt första möte fick jag stort förtroende för Elastx och det stora förtroendet har fortsatt. Vi får alltid snabb och kompetent hjälp från dem vid behov.