Tech-Fika: Bygg georedundanta kluster med hjälp av Terraform och Ansible

Onsdagen den 28 april bjuder vi in till årets första TechFika. Vi på Elastx har tagit fram ett enkelt recept som vi steg för steg vill gå igenom med dig, så att du - när vi är klara - kan få din applikation att köras i flera tillgänglighetszoner för bästa möjliga redundans och tillgänglighet.

När flera instanser kan leverera samma funktion så kan du tappa en instans utan att applikationen stannar. Instanserna körs i flera geografiskt åtskilda datacenter som gör att din applikation blir katastrofskyddad.

Vi hoppas att du efter vår tech-fika har lärt dig varför just 3 tillgänglighetszoner är det magiska numret och att du fått den kunskap som behövs för att rulla ut ett persistent kluster med Terraform och Ansible.