Elastx jobbar tätt tillsammans med partners som HashiCorp

Elastx jobbar nära tillsammans med partners som HashiCorp för att kunna utveckla molnmiljöer baserade på open source helt utan inlåsningar för kunden. Med produkter som Terraform, Nomad och Vault, kan Elastx bygga en ledande automatiserad infrastruktur och molnbaserade IT-lösningar.

Elastx fokuserar mycket på att skapa hållbara automatiserade IT-miljöer baserade på infrastructure as code för allt från IaaS och PaaS till bare metal. Med Terraform och andra lösningar från HashiCorp kan företaget bygga de lösningar som behövs för kunderna. 

Ett exempel på hur Elastx använt HashiCorps lösningar är uppdragen för det ledande nyhetsföretaget Bonnier News. Elastx har bland annat automatiserat Bonnier News plattformar och skapat möjligheter att integrera IaaS, PaaS och bare metal. Med Elastx och HashiCorp blev processerna både mer agila och responsiva. 

HashiCorps fokus på öppen källkod har stöttat Elastx att skapa mer dynamiska utvecklingsmiljöer och i Bonnier News fall ser man också hur den ökade automatiseringen stärkt säkerheten genom att exempelvis eliminera den mänskliga faktorn. 

När Bonnier News hyllar Elastx som kreativa och engagerade, faller också lite beröm på HashiCorp, vars verktyg varit viktiga i de lösningar som levererats. I takt med att Elastx nu fortsätter arbetet med att öka automatisering, skalbarhet och flexibilitet, kommer även partnerskap likt detta att spela en viktig roll även framöver. 

För mer information om hur Bonnier News utvecklats tillsammans med Elastx, läs gärna här.