Bilden visar gamla stan i stockholm en sommarkväll.

Ditt moln behöver kärlek och gränser

Är det inte konstigt att vi många gånger är mer engagerade i ursprunget på bananerna i fruktkorgen på jobbet än vart företagets mest känsliga data förvaras? Kanske beror det på att det numera finns en hel uppsjö av märkningar och certifieringar som hjälper oss att välja rätt bananer, men inte så många märkningar och certifieringar för molntjänster.

Om vi leker med tanken att vi skulle skapa en molnmärkning, vad borde den då innehålla? Vi satte upp lite initiala förslag på kriterier: 

  • Klimatavtryck: Det datacenter ni anlitar bör exempelvis köras på grön el och ha god livscykelhantering för hårdvara. 
  • Transparens: Det företag ni anlitar bör verka på en rättvis och fungerande hemmamarknad med tydliga juridiska ramverk som skyddar snarare än exponerar er data. 
  • Sekretess: Att er data skyddas från övervakning från tredje part
  • Demokratisk utveckling: Ni bör kunna få en försäkran om att er data förvaras i demokratiska stater av molnaktörer som respekterar och stöttar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. 
  • Närodlat: Det bör vara möjligt att förvara data innanför det egna landets gränser om ni önskar
  • Fairtrade: Det företag ni anlitar bör betala skatt i det landet som företaget verkar i.
  • Käll(kods)sortering: Moln byggda på automatisering och öppen källkod ger högre effektivitet, högre säkerhet och bättre resursutnyttjande. 
  • Givande och tagande: Molnleverantörer bör inte bara dra nytta av framstegen inom öppen källkod utan även ge tillbaka i form av bidrag till den gemensamma utvecklingen av ny kod. 
  • Cirkulär ekonomi: Genom färdiga moduler kan kod återanvändas och snabba på utrullningen av ny funktionalitet. 

Kanske kan vi nå en Svanen för molnen eller en KRAV-märkning för datacenter. Men kanske behövs inte ens någon märkning om vi bara är lite uppmärksamma på kriterier likt ovan när vi köper molntjänster. Om vi tittar förbi den glittriga förpackningen och ser på näringsinnehållet, kan vi hitta molntjänster som känns bra i magen. 

Vår data behöver kärlek men också gränser. Som den vuxne i rummet faller det på dig att sätta dessa gränser. Kanske lite närodlat, socialt hållbart, öppet och grönt.