Cloud-Fika: Juridiska frågor och extern påverkan av CSP

Välkommen att delta på Elastx första cloud-fika onsdagen den 16 juni där vi tillsammans med Ancautus kommer att presentera några av de mer avgörande, men ofta förbisedda, utmaningarna när organisationer tar klivet in i elasticitetens förlovade land. Dessa utmaningar sträcker sig från arkitekturdesign som kan fungera för din organisation och för vilken verksamhetsfunktion som kan använda den, till de mer invecklade och dolda juridiska aspekterna av utomstatlig sanktionerad informationsinsamling och vilket dataskydd som behövs tas i beaktning. Agenda: - USA-legal: FISA, Patriot/Freedom-act och CloudAct, funktionen på en icke-teknisk och icke-laglig nivå men kopplad till verksamheten - China legal: NIL och riskerna Exempel och statistik om hur AWS, MS och Google delar information med USA och andra stater - Use case AWS - Sammanfattning av hot och risker - Diskussion och tid för frågor och svar