Lorem ipsum dolor sit amet

Bonnier News valde Elastx för att bygga sin nya digitala plattform.

I samband med sitt 150-årsjubileum 2013 beslöt Bonnier News AB att gå från manuell serverhantering till en fullt automatiserad plattform. Valet föll på Elastx och kompletterande verktyg från HashiCorp.

Vilka är Bonnier News?

– Bonnier News är Bonnierkoncernens affärsområde för dagstidningar. Detta inkluderar Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri samt HD/Sydsvenskan – majoriteten av Sveriges nyhetsmedia.

Hur såg er lösning ut tidigare och var låg utmaningarna?

– Vi hade en exponentiell tillväxt av nya servrar och system på grund av övergången till mikroservicearkitektur, samtidigt som ett stadigt ökande antal utvecklare hade krav på snabbare och enklare releaser av kod och produkter. Inom loppet av ett år hade vi gått från en handfull utvecklare till 130 stycken spridda över tre länder. Vi hade dessutom gått från ett fåtal proprietära system till hundratals mikrotjänster, med en takt på hundratals produktionsreleaser per vecka. IT-miljön var ineffektiv och alldeles för dyr. Dessutom sköttes många delar fortfarande manuellt. Vi behövde samordna IT-miljön och ta DevOps till en ny nivå.

– Elastx plattform erbjöd en grogrund för våra system i och med enkelheten att mixa olika lösningar. Flexibiliteten och möjligheten att göra som vi själva ville blev underlaget till valet av leverantör, berättar Fredrik Ögren, Head of DevOps för Bonnier News.

Varför valde ni Elastx?

– Elastx plattform erbjöd en grogrund för våra system i och med enkelheten att mixa både IaaS, PaaS och Bare metal lösningar, men även tänket och arbetssättet hos Elastx var mer likt vårt eget än andra leverantörer. De förstår vårt företag och det underlättar mycket i vår utvecklingsprocess. Flexibiliteten och möjligheten att göra som vi själva ville blev underlaget till valet av leverantör.

Vilka fördelar ser ni med HashiCorps produkter?

– Många av de CI/CD-verktyg som finns på marknaden kräver en viss stelbenthet av sina användare. Våra utvecklare och de krav de ställde på plattformen och deras arbetssätt var långt mer snabbrörligt och föränderligt. För detta passade HashiCorps produkter bättre än konkurrenternas verktyg, då deras filosofi är mer lik vår. Varje system har en egen uppgift och det går lätt att ändra, byta eller koppla samman de som passar just oss. Nyckeln till våra miljöer är Service Discovery-delen i och med Consul, det verktyg som registrerar alla tjänster så att vi får koll på vår IT-miljö. HashiCorps produkter är dessutom, till stora delar, open source vilket öppnar för att skapa egna produkt-ecosystem. Jag skulle vilja säga att HashiCorp erbjuder den bästa uppsättningen av verktyg och produkter för att stödja en modern utvecklings- och IT-organisation.

Vilka märkbara förbättringar/skillnader kan ni se?

– Det är en enorm skillnad. Vi är otroligt mycket mer kostnadseffektiva med Elastx lösningar. Utvecklarna kan fokusera mer på kodkvalitet och leverera välutvecklade produkter, vilket gör att de känner sig mer stolta över sina produkter och därmed tar större ansvar för dem. Även säkerheten är bättre, eftersom det nu sköts automatiskt, vilket eliminerat den mänskliga faktorn.

“Samarbetet med Elastx är kreativt och dialogbaserat”

Hur har ni upplevt support och samarbete med Elastx?

– Kreativt och dialogbaserat. En leverantör av molnplattformar måste vara lika drivna och kreativa som de kunder som nyttjar dess plattformar, vilket vi upplever att Elastx är. Leveranskvaliteten har varit stabil och jämn.

Hur ser ni på framtiden?

– Då mediabranschen stått inför en total förändring både i betal-, leverans- och teknikmodeller har det varit nödvändigt att börja om från grunden i mångt och mycket. Vår nya tekniska resa har inte varit helt huggen i sten, utan är väldigt föränderlig, något som ställer höga krav på hur vi bygger och levererar tjänster. I ett tidigt skede använde vi Elastx för att testa och utvärdera teknik och produkter. Många gånger vet vi inte om dessa produkter blir långlivade eller inte och då måste dynamiken hos teknikpartnern vara lika hög som utvecklingstakten, något som vi såg passade med just Elastx. Automatisering, skalbarhet och hög förändringstakt är den nya normen, och med en partner som Elastx kan vi och våra leveranser hålla tempot i vår digitala transformation även i framtiden.

Tack, Fredrik!

Läs mer om Bonnier

En beskrivande text