Mail Relay

En tjänst för att skicka ut mejl från svenska servrar på ett tryggt sätt.

Om du har en applikation som behöver skicka ut e-postmeddelanden kan vi tillhandahålla en Mail Relay-tjänst som körs hos oss i våra datacenter här i Sverige. Det är en helt managerad tjänst och vi ser till att du har alla nödvändiga inställningar på plats så att dina e-postmeddelanden inte kommer att blockeras som skräppost. Om du vill skicka ut skräppost är detta inte tjänsten för dig. :)

Vi blockerar TCP-port 25 mot Internet som standard från alla våra plattformar. Detta för att förhindra missbruk av e-post.