Priskalkylator

Nedan kan du räkna ut hur mycket din totalkostnad blir. "Starting price" är din minimumkostnad om miljön inte behöver använda mer resurser än det minsta och "maximum price" är ditt tak.