Kubernetes

Med vår Kubernetes får dina utvecklare de bästa förutsättningarna för en effektiv och stabil drift, detta är kontainer som tjänst.

Containrar är första klassens medborgare i våra plattformar och Kubernetes är för oss det självklara valet när man vill köra Cloud Native. Cloud Native är en samling teknologier som gör det möjligt för utvecklare att bygga applikationer snabbare, bättre och mer tillgängliga. Vi sätter upp ett eget privat Kuberneteskluster åt dig i vår kraftfulla OpenStack-plattform.

Våra tekniker är Kubernetes certifierade och vi är även en Kubernetes certifierad service provider vilket säkerställer att det funkar som det ska göra helt enkelt.

Vi kan erbjuda enklare uppsättningar som inte är fullt redundanta för test men när det gäller produktion så är det minst tre master noder och tre worker noder spridda över våra tre tillgänglighetszoner som gäller. Vi erbjuder en fullt managerad tjänst där vi övervakar klustret 24x7 samt utför uppgraderingar ungefär två gånger per år. Uppgraderingar planeras in tillsammans med kunden och utförs rullande nod för nod.

Det finns integration mellan vårt Kubernetes och Openstack som gör att du kan hantera resurser som volymer för persistent data och lastbalanserare kan hanteras direkt i Kubernetes.

ELASTX Kubernetes är en Certified Kubernetes Platform.