DDoS skydd

DDoS-skydd förhindrar att överbelastningsattacker når dina tjänster.

DDoS-skydd förhindrar att överbelastningsattacker når dina tjänster som är tillgängliga från Internet och säkerställer att användarna inte drabbas av nedtid.

Vi tillämpar kraftfullt maskininlärning och adaptivt försvar som upptäcker nya och befintliga DDoS-hot med åtgärder som är enkla att implementera och ger snabbt resultat. Detta i kombination med världsledande leverantörer av internetkapacitet gör vårt skydd mycket effektivt. Vi tillhandahåller tillräcklig kapacitet och funktionalitet för att konsumera och blockera nätverks- och / eller applikationsbaserade attacker. Praktiskt taget all tvätt av trafik i våra tvättcenter görs i hårdvara vilket gör den lämplig för att hantera långsamma och volymetriska attacker med flera hundra gigabit per sekund.