Cloud VPN

En tjänst för säker kommunikation över Internet till ELASTX.

En managerad IPSEC VPN-tjänst för att skapa en krypterad privat site-to-site tunnel. Tjänsten är helt redundant och körs i två olika datacenter och routing kan hanteras med BGP.