Bot & Scraper skydd

Ett skydd mot kända skadliga bots och scrapers, denna tjänst ingår i alla våra plattformstjänster.

Bots är en nödvändig och normalt förkommande del av våra tjänster online. Inte alla bots utgör ett hot mot legitima användare och deras data. Många bots utför värdefulla funktioner som indexering och övervakning. Men bots i samband med webbskrapare används också ofta för kriminella ändamål, till exempel underrättelseinsamling, datainsamling, etablering av bedrägliga webbplatser, testning av systemets sårbarheter, analys av finansiell information, platsspårning och stöld av värdefull eller känslig information . Bots och webbskrapare träffar vanligtvis webbplatser med tusentals förfrågningar per sekund, vilket kan göra dom långsammare och dra mer kapacitet eller till och med orsaka nedtid för legitima användare.

Det mest effektiva sättet att bekämpa obehörigt botbeteende är genom att minska deras effektivitet - bromsa dem och begränsa mängden innehåll de kan skrapa. Det är dock inte alltid önskvärt att helt enkelt blockera bots då vissa utför uppgifter som som är helt legitima. Bot- och webbskrapningsmodulen kan identifiera och klassificera bots, vilket ger dem begränsad tillgång innan de blockeras eller dirigeras till ett ”väntrum” vilket gör att legitim trafik inte påverkas. Vi bekämpar bot och webbskrapnings hot i nio separata steg.

Bot & Scraper-skyddet ingår i våra plattformstjänster och skyddar alla tillgångar som är tillgängliga från Internet.