ELASTX TECH-FIKA

2020-01-16 - Reading time: 1 minutes #event #tech-fika

Cloud Native - GitOps och resurshantering i K8S

Onsdag den 29 januari, mellan 14:00-16:00, bjuder vi på ELASTX in till årets första tech-fika, ett koncept där vi några gånger per år väljer ut aktuella ämnen för att tillsammans labba, utbyta erfarenheter och fika såklart.

2020 kickas igång med fortsatt fokus på Cloud-Native där vi tittar närmare på två områden som vi jobbat mycket med och har sett en del utmaningar många stöter på. Vi gör en snabb överblick över GitOps-landskapet kring Kubernetes med fokus på deploy och de två stora spelarna FluxCD och ArgoCD. Vi demonstrerar hur de olika projekten kan användas för GitOps driven CD och kikar lite på Helm och Kustomize.

Därefter går vi igenom hur man på ett bra sätt kan jobba med resursallokering (requests och limits) i Kubernetes. Om man inte gör detta rätt så är detta en av de mest förekommande anledningarna till driftstörningar i Kubernetes.

Detta blir en teknisk hands-on workshop så ta gärna med din laptop!

Säkra din plats genom att maila intresse på fika@elastx.se

#event #tech-fika

Read next