Open source och automatisering som gör IT riktigt bra.

2012 började vår resa då vi påbörjade bygget av en publik molnplattform baserad i Sverige. När vi startade upplevde vi att det inte fanns något bra alternativ till de stora, amerikanska leverantörerna. Samtidigt ville vi kunna erbjuda större trygghet genom att alltid finnas till hjälp och jobba aktivt med god hållbarhet, etik och moral.

Trygghet

Vi vill erbjuda de bästa förutsättningarna och verktygen för en trygg drift.

För att erhålla detta så krävs det att flera egenskaper samtidigt ligger på en hög nivå.

Tillgänglighet

Det spelar ingen roll hur intressanta och prisvärda våra tjänster är om dom inte är tillgängliga.

För oss har hög tillgänglighet och förutsägbar prestanda alltid högsta prioritet. Våra tjänster spänner över tre datacenter som ligger på katastrofsäkert avstånd (20km) från varandra. Varje datacenter är även i sig själv fullt redundant och vi har minst 4 anslutningar mot internet.

Vi har alltid en garanterad överkapacitet i plattformen för att hantera toppbelastningar, tillväxt och redundans. Då våra plattformar är automatiserade så kan en applikation automatiskt skala upp vid behov.

Säkerhet

Vi arbetar med säkerhet både från verksamheten genom bra rutiner och processer och med tekniska lösningar. Från verksamhetens håll så uppfyller vi kraven för ISO 27001, ISO 27017 och ISO 27018 och vi är redo för att ta nya certifieringar när vi ser en efterfrågan från våra kunder. Vi är både certifierad och verifierad då vi har uppfyllt dessa krav under flera år nu.

Det är vi som äger och hanterar all utrustning och alla som arbetar hos oss är svenska medborgare. Alla våra datacenter är bemannade 24x7 och vår utrustning står i egna rum där endast vi och av oss godkänd personal kommer in. Det sker alltid ID kontroll på plats och flera nivåer av kameraövervakade fysiska skydd måste passeras för att komma in.

Tekniskt så arbetar vi med att upprätthålla och förbättra infrastrukturens säkerhet löpande och att erbjuda tjänster som ska underlätta för en säker applikationsdrift. Som skydd från internet så ingår alltid vårt Threat Protection som blockar kända dåliga källor på Internet (scanners och botnets) och man kan välja till DDoS skydd och WAF (Web Application Firewall). Några av våra mest populära tjänster i övrigt är HSM (Hardware Security Module) för att lagra hemligheter, brandvägg som tjänst och kryptering av volymer för att skydda ditt data.

Hållbarhet

Vi vill att det ska kännas bra i magen. Hållbarhet i vårt samhälle och miljö är väldigt viktigt för oss. Vi är ISO 14001 certifierade och alla våra tjänster drivs med grön el, även våra cyklar och bilar gör det. Vi är ett svenskt bolag som betalar skatt här i sverige och vi arbetar bara med kunder som vi tycker bidrar till samhället. Bolag som vi inte vill arbeta med är till exempel inom gambling och smslån. Vi älskar innovation och arbetar tillsammans med flera intressanta svenska initiativ och sponsrar några projekt som vi tycker bidrar till ett hållbart samhälle och miljö.

Support

Att få hjälp när det behövs är kanske det enskilt viktigaste för att känna sig trygg. I alla våra tjänster ingår 24x7 support där vi svarar inom 15 minuter dygnet runt. Det är samma team som arbetar med drift och utveckling av våra tjänster som svarar när ni behöver hjälp så ni får kvalificerad hjälp direkt. Vi hjälper inte bara till med våra tjänster utan kan även hjälpa till högre upp i stacken och vi kan även övervaka din applikation 24x7.

I vår supportportal kan ni följa alla era ärenden och det räcker med ett mail för att öppna ett nytt. Vi har en statussida där vi informerar om status på våra tjänster och alla planerade servicefönster. Vi informerar minst 10 dagar innan ett servicefönster och om det är förhöjd risk eller en planerad störning (vilket det sällan är) så utför vi arbetet utanför kontorstid CET.

Utan inlåsning

Vi tror inte på att jobba med kunder som inte vill jobba med oss. Vi vill också ha en affärsmodell som minskar risken för våra kunder och som går hand i hand med kundens behov. Därför har vi inga bindningstider på våra tjänster och vi tar betalt per timme för de resurser som används. Vi har inte heller några proprietära tjänster som kan ge en inlåsning rent tekniskt. Vi arbetar med öppna standarder och öppen källkod (open source) för att man så enkelt som möjligt ska kunna välja vart man vill köra sin applikation. Det ska vara enkelt att börja använda våra tjänster och även enkelt att avsluta dom.

Lagstiftning

Vi har en fördel av att vara svenska. Förutom att vi är i en trygg del av världen så har Sverige och Europa en lagstiftning som värnar om integritet och säkerhet. Med våra ISO certifieringar i ryggen kan vi teckna biträdesavtal med våra kunder så vi är en trygg partner för att hantera personuppgifter som täcks av GDPR och våra tjänster är Cloud Act fria.