Public Cloud made in Sweden.

Med kärlek till open source, automatisering och vår miljö vill vi erbjuda ett bättre alternativ

Automagiskt

Automagiskt

Våra plattformar är fullt automatiserade. Du väljer de tjänster du vill använda och de skapas på någon minut. Då slipper du ledtider och kan hantera hela infrastrukturen som kod.

Support

Support

Hos oss får du 24x7 support av vårt svenska team som påbörjar felsökning inom 15 minuter. Dessutom erbjuder övervakning och felsökning av din applikation som utökad tjänst.

Säkerhet

Säkerhet

Vårt mål är en säker applikationsdrift. Några av våra tjänster är HSM för att lagra hemligheter, WAF för att skydda din webbapplikation och kryptering av volymer för att skydda din data.

Ingen inlåsning

Ingen inlåsning

Våra tjänster är baserade på Open source mjukvara där du endast betalar för det du förbrukar, helt utan bindningstider.

Tryggt

Tryggt

Våra tjänster är Cloud Act fria och GDPR säkra. All drift sker på Svensk mark av svensk personal. Vi ISO 27001, ISO 27017 och ISO 27018 certifierade och tecknar gärna biträdesavtal.

Hållbart

Hållbart

Hållbarhet och miljö är väldigt viktigt för oss. Vi är ISO 14001 certifierade och våra tjänster drivs med grön el.

Aktuellt

Toppranking för Elastx i Radar Ecosystems leverantörskvalitetsundersökning

När analysföretaget Radar nyligen presenterade resultatet från sin årliga leverantörskvalitetsgranskning stod det klart att Elastx topprankades. Rankingen bygger på svar från över 1000 verksamheter i Sverige som bedömt sina leverantörer när det gäller kundnöjdhet och kundvärde.

2021-04-09

Bild på Stockholm skyline med ett dovt färgfilter över där Elastx nya logotyp är centrerad.

Elastx får ett nytt utseende

Som ett av många steg i vår satsning på att vara en ledande publik molnleverantör för företag som vill erbjuda onlinetjänster har vi i dagarna lanserat en uppdaterad grafisk profil. Vår logotyp har moderniserats, färger och typsnitt har uppdaterats och paketerats för att bättre representera vår vision om ett öppnare samhälle.

2021-04-06

Elastx is now integrated with Backup Ninja to automate your opensource database backups easily

Backup management includes the activities of creating, deleting, storing, restoring, and monitoring of the backup process. It is an essential component of any disaster recovery strategy. Although it is vital to have backup management, it can be a tedious, time-consuming, and expensive process. Having to take daily backups with constant monitoring (to ensure the backups are in a usable state) often requires a dedicated technical resource to manage it effectively. Without periodic checks, backups may be obsolete or invalid, which will slow down the recovery process if disaster strikes. Backup and recovery at the database level is even more challenging, as it requires complex scripts to handle the backup of the individual storage engine. Automated backup management services offer a wide range of features to automate the backup and restoration task for databases, files, and directories and effortlessly store them securely either locally or on the cloud. Automated backup management is ideal for resolving the setbacks of manual backup management.

2021-01-04

Några av våra kunder

Lorem ipsum dolor sit amet

Bonnier News valde Elastx för att bygga sin nya digitala plattform.

I samband med sitt 150-årsjubileum 2013 beslöt Bonnier News AB att gå från manuell serverhantering till en fullt automatiserad plattform. Valet föll på Elastx och kompletterande verktyg från HashiCorp.

2019-02-08

Ledande DDoS skydd för våra kunder

Vi är glada att meddela vårt partnerskap med DDoS säkerhetsexperter Baffin Bay Networks. De kommer att skydda vår Cloud Infrastruktur och våra kunder genom att använda sin DDoS Protection and Threat Intelligence-plattform.

2019-01-08