Platform as a Service

Få tillgång till vår PaaS direkt

Du som redan har ett konto

 

Elastx har som mål att erbjuda Sveriges bästa Platform as a Service (PaaS) tjänster via våra plattformar easy:PaaS och ops:PaaS. PaaS är nästa generations applikationsdrift och innebär bl.a. äkta vertikal skalning där du debiteras endast för faktisk förbrukning samt att vi tar hand om allt som behövs för att din applikation ska kunna köras, men att du fortfarande har full kontroll. Vi erbjuder även konsulttjänster inom applikationsutveckling och infrastruktur med molnplattformar som fokus, se app:Devel och cloud:Ops.

Utveckling av molnbaserade applikationer med fokus på prestanda och öppna standarder.

Tjänster för effektiv utveckling och drift. Vi hjälper till med dev-ops, orkestrering och drift av molnplattformar.

En plattform där du kan skapa en komplett servermiljö för din Java, PHP, Ruby, Python eller Node.js applikation på bara en minut. Skalar automatiskt och du betalar endast för faktiskt användande. Powered by Jelastic

Logga in här

Privat PaaS där du kan köra vilken applikation som helst. Vi anpassar utefter dina behov. Vi har stöd för Docker och är kompatibel med OpenStack och Amazon Web Services.

Vår egen publika IaaS baserad på OpenStack. Det är en kraftfull infrastrukturtjänst som är grunden till PaaS men du kan även köra dina egna servrar och betala för faktiskt användande. Powered by OpenStack

Logga in här

PaaS (Platform as a Service)

Vad är Platform as a Service (PaaS)?

Kämpar du fortfarande med att installera och underhålla egna servrar? Vi lyfter serverhosting till en ny nivå och kommer visa fördelarna med att använda en PaaS (Platform as a Service) molnplattform istället. Du behöver bara välja vilken typ av plattform du vill köra, sätta hur mycket kapacitet du vill att plattformen ska kunna använda och på en minut så är din servermiljö redo att användas. Du behöver inte installera eller konfigurera någonting själv. Du behöver inte ens anpassa din applikation mot något tredje parts API, du behöver bara ladda upp applikationen och starta den i vald servermiljö. Du kan enkelt installera vilken Java, PHP, Ruby, Python eller Node.JS applikation som helst på vår easy:PaaS plattform. Du kan också bygga en anpassad PaaS utefter dina behov i vår ops:PaaS plattform där du kan köra vilken applikation som helst.

Ladda ned produktblad som beskriver vår easy:PaaS.